Ευρείας κλίμακας επιχείρηση αστυνομικών της διεύθυνσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Φεβρουαρίου σε νοσοκομεία της Aθήνας και του Πειραιά όπου εντοπίστηκαν να εργάζονται παρανόμως ως αποκλειστικές νοσοκόμες, 11 γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι ένδεκα  αλλοδαπές γυναίκες, εκ των οποίων 8 απο την Γεωργία, μια απο την Ουκρανία, μια Βουλγάρα και μια Αλβανίδα,  εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος της.Μάλιστα συνελήφθη και μια γυναίκα που προσπάθησε να απελευθερώσει μια εξ' αυτών βρίζοντας τους αστυνομικούς.