Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση επτά γενικών προξενείων της χώρας μας στο εξωτερικό και δύο προξενείων, όπως και την κατάργηση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Όμως, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ενέκρινε την κατάργηση δύο προξενείων, κατ' εξαίρεση, λόγω της οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η Ελλάδα και με ανοικτό το ενδεχόμενο να πωληθούν κτίρια του ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, με τρία σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων καταργούνται τα γενικά προξενεία Βρυξελλών, Λονδίνου, Παρισίων, Ανοβέρου, Κολωνίας, Λειψίας και Νάπολης. Επίσης, καταργούνται τα προξενεία Νις και Ντέρμπαν.

Παράλληλα, δημιουργούνται προξενικά γραφεία σε τρεις πρεσβείες μας. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται: α) προξενικό γραφείο στην πρεσβεία των Βρυξελλών με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη της επικράτεια του Βελγίου, β) προξενικό γραφείο στην πρεσβεία Λονδίνου με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, γ) προξενικό γραφείο στην πρεσβεία Παρισίων με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της Γαλλίας με εξαίρεση τις περιοχές που υπάγονται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του γενικού προξενείου Μασσαλίας.

Σύμφωνα με τα επίμαχα Προεδρικά Διατάγματα, γίνεται επίσης μεταφορά του προσωπικού μερικών εκ των καταργούμενων γενικών προξενείων. Ειδικότερα, μεταφέρονται: 1) δύο θέσεις πτυχιούχων διοικητικών από το γενικό προξενείο Ανοβέρου στο γενικό προξενείο του Αμβούργου, 2) τρεις θέσεις πτυχιούχων διοικητικών και μία κλητήρα από το γενικό προξενείο Κολωνίας στο γενικό προξενείο του Ντίσελντορφ, 3) μία θέση πτυχιούχου διοικητικού από το γενικό προξενείο Λειψίας στο γενικό προξενείο του Αγίου Παύλου, 4) μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα από το γενικό προξενείο Νάπολης στην πρεσβεία της Ρώμης, 5) μία θέση πτυχιούχου διοικητικού και μία φύλακα θυρωρού από το προξενείο Ντέρμπαν στο γενικό προξενείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Επίσης, με τα διατάγματα καταργούνται και θέσεις, και ειδικότερα: 1) μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα στην πρεσβεία Ρώμης, 2) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Αγίου Παύλου, 3) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Αμβούργου, 4) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Γιοχάνεσμπουργκ, 5) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία πτυχιούχου διοικητικού και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Μονάχου, 6) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Ντίσελντορφ, 7) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία κλητήρα και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Στουτγάρδης και 8) μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο γενικό προξενείο Φραγκφούρτης.

Ακόμη, ανακατανέμονται οι περιφέρειες αρμοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδας στη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική και τη Σερβία.

Παράλληλα, ανακαθορίζεται η σύνθεση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες) ως εξής: 1) πρέσβης, 2) δύο πρεσβευτές-σύμβουλοι, 3) έξι σύμβουλοι πρεσβείας Α' ή Β', 4) οκτώ γραμματείς πρεσβείας Α', Β' ή Γ', 5) έξι εμπειρογνώμονες, 6) δύο σύμβουλοι οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α' ή Β', 7) δύο γραμματείς οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α', Β' ή Γ, 8) αναπληρωτής νομικός σύμβουλος της ειδικής νομικής υπηρεσίας, 9) εισηγητής της ειδικής νομικής υπηρεσίας, 10) δεκαπέντε πτυχιούχοι διοικητικοί ή διοικητικοί γραμματείς, 11) τέσσερις υπάλληλοι κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής, 12) τέσσερις ιδιαίτεροι γραμματείς, 13) δύο τηλεφωνητές, 14) τέσσερις κλητήρες, 15) πέντε οδηγοί και 16) δύο φύλακες-θυρωροί.

 Οι γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγήτρια η πάρεδρος Ελένη Μουριά) με τις υπ' αριθμ. 102 έως 104/2011 γνωμοδοτήσεις του έκρινε νόμιμα και τα τρία Προεδρικά Διατάγματα.

Ωστόσο, ως προς την κατάργηση των γενικών προξενείων Λονδίνου και Παρισίων και τη σύσταση προξενικών γραφείων στις αντίστοιχες πρεσβείες του Λονδίνου και των Παρισίων, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι οι πρεσβείες μας στο Λονδίνο και το Παρίσι γνωμοδότησαν ότι πρέπει να διατηρηθούν τα επίμαχα δύο γενικά προξενεία.

Όμως, υπογραμμίζει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, η κατάργηση των δύο εν λόγω γενικών προξενείων που προβλέπουν τα Προεδρικά Διατάγματα έρχεται σε αντίθεση προς τις γνωμοδοτήσεις των πρεσβειών της Ελλάδος στο Λονδίνο και στο Παρίσι, οι οποίες "έχουν κατά νόμο το χαρακτήρα απλής γνώμης".

Σύμφωνα όμως με το υπουργείο Εξωτερικών, η κατάργηση των δύο επίμαχων προξενείων κρίθηκε πρόσφορη για "λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής", με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων από την απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ενοικίων κατοικιών γενικών προξενείων και γραφείων γενικών προξενείων, σε συνδυασμό με την προοπτική πωλήσεως ιδιόκτητων κτιρίων, καθώς και από την περιστολή λειτουργικών δαπανών λόγω της ενσωματώσεως των προξενικών αρχών στις εγκαταστάσεις πρεσβειών και της καταργήσεως οργανικών θέσεων προσωπικού.

Οι λόγοι που προβάλλει το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, αρκούν για να δικαιολογήσουν την απόκλιση από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των αντίστοιχων δύο πρεσβειών.