Σε κινήσεις ενδυνάμωσης του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και από χώρες εκτός της Συνθήκης Σένγκεν προχωράει η κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητείται σήμερα στη Βουλή, η πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ με την οποία ολοκληρώνεται η προετοιμασία της χώρας για την υποδοχή τουριστών από τη Ρωσία και άλλες χώρες που δεν ανήκουν στη Συνθήκη.

Από φέτος, η έκδοση τουριστικής θεώρησης εισόδου (visa) θα γίνεται με λήψη βιομετρικών δεδομένων των αιτούντων και ηλεκτρονικό έλεγχο των αιτήσεων, για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων (VIS) εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν και είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων.

Ήδη, από τα μέσα Δεκεμβρίου, συστάθηκε με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Ξυδάκη, Ομάδα Εργασίας, με καθήκον να εξετάσει τα νέα δεδομένα και να εισηγηθεί (όπως και έπραξε, στις 5 Ιανουαρίου 2016) τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Υπουργείο ώστε οι αρμόδιες Προξενικές Αρχές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ οι προξενικές αρχές ενισχύονται με πρόσθετους σταθμούς εργασίας (πρόκειται για πλήρεις μονάδες με το κατάλληλο hardware/software λήψης και διασταύρωσης βιομετρικών δεδομένων). Η σχετική προμήθεια εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα, κατά συνέπεια επιβαρύνει, εν μέρει, το ελληνικό δημόσιο.

Επιπλέον, προβλέφθηκε η επείγουσα ενίσχυση του Γενικού Προξενείου Μόσχας με έμπειρο προσωπικό που αποσπάται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Παράλληλα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται σήμερα, 23 Φεβρουαρίου 2016, δίνεται πρώτη φορά η δυνατότητα στους Προξένους της Ελλάδας στο εξωτερικό, να προσλαμβάνουν, επιτοπίως, εποχικό προσωπικό με ολιγόμηνες συμβάσεις για τη στελέχωση της υπηρεσίας έκδοσης θεωρήσεων.

Τέλος, δόθηκε οδηγία στις προξενικές Αρχές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη να ζητήσουν από τον τοπικό συνεργάτη της χώρας (πάροχο) να αυξήσει κατά 50% τον αριθμό των κέντρων παραλαβής αιτημάτων των Ρώσων πολιτών, ώστε να διευκολυνθούν ακόμα περισσότεροι που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Στην ίδια κατεύθυνση, αξιοποιούνται πλήρως οι κινητές μονάδες κατάθεσης αιτημάτων που, ήδη, διαθέτει ο «πάροχος» στη Ρωσία.

Σχετικά, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης δήλωσε:

Ο τουρισμός είναι -ίσως- ο πιο δυναμικός τομέας της οικονομίας μας. Κάθε αύξηση στο τουριστικό εισόδημα, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, έχει εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία και στη μείωση της ανεργίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει τη δουλειά που του αντιστοιχεί, ώστε να μην υπάρξει έστω και ένας χαμένος τουρίστας για τη χώρα, το 2016. Από εκεί και πέρα, είναι η σειρά της τουριστικής μας βιομηχανίας να δουλέψει ποιοτικά και παραγωγικά, όπως γνωρίζει δηλαδή, ώστε οι τουρίστες αυτοί να φύγουν με άριστες εντυπώσεις και να γίνουν οι καλύτεροι διαφημιστές της χώρας μας για το μέλλον.