Την ανάγκη επιτάχυνσης του νομοθετικού έργου που αφορά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), των Εταιρειών Αξιοποίησης Περιουσίας των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, διαπίστωσε η Σύνοδος των πρυτάνεων, που συγκλήθηκε, εκτάκτως,  το Σάββατο.

«Σε συνθήκες χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα επιλύουν προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν χρόνιες παθογένειες και δυσκαμψίες που αφορούν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συνόδου.