Φαινόμενα αισχροκέρδειας σε βάρος προσφύγων και μεταναστών από ασυνείδητους καταστηματάρχες που διαθέτουν μονάδες εστίασης κατά μήκος της Εθνικής οδού Αθηνών -Θεσσαλονίκης-Σύνορα υποχρεώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα σε έκδοση Υπουργικής απόφασης.

Με την απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες θα προβλέπεται καθορισμός ανώτατων τιμών πώλησης βασικών προιόντων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται κατά μήκος της Εθνικής Οδού.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με εγκύκλιό της ζητεί από τις Περιφέρειες όλης της χώρας να ενεργοποιήσουν,σε συνεργασία με τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές,κλιμάκια ελέγχου σε καταστήματα εστίασης τα οποία βρίσκονται σε σημεία η χώρους όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση προσφυγικών ροών.