Ασφαλιστική ​κάλυψη και παροχές υγειονομικής περίθαλψης θα έχουν όλα τα μέλη της οικογενείας που οι σύζυγοι,ανεξαρτήτως φύλου η σεξουαλικού προσανατολισμού,κατέθεσαν η θα καταθέσουν στο ληξίαρχο του τόπου διαμονής τους αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο πιστοποιείται σύναψη συμφώνου συμβίωσης σε εφαρμογή του νόμου 4356/2015.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που απεστάλη για ενημέρωση και εφαρμογή του νόμου σε όλες τις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας