Μειώνεται από 40 σε 30 ώρες εβδομαδιαίως ο χρόνος απασχόλησης για το μόνιμο ,αορίστου και ορισμένου χρόνου ,προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ α βαθμού.

Αυτό προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών ,σε εφαρμογή προσφάτως ψηφισθέντος νόμου,η οποία εστάλη για ενημέρωση στα γραφεία προσωπικού των Δήμων όλης της χώρας.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει το προσωπικό του κλάδου η ειδικοτήτων Νηπιαγωγών,Βρεφονηπιοκόμων και συναφών κλάδων Κοινωνικών λειτουργών,Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων.

Ανάλογο ωράριο προβλέπεται να εφαρμοστεί και για το αντίστοιχο προσωπικό που υπηρετεί σε παιδικούς η βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν ως επιχειρήσεις των Δήμων εφόσον προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις,τους Κανονισμούς και τις ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Με την ίδια ρύθμιση αναπροσαρμόζονται και τα μειωμένα ωράρια που θεσπίζονται με άλλες διατάξεις (π.χ ωράριο ανατροφής τέκνου,αναπηρίας κλπ) και έτσι για αυτές τις περιπτώσεις το ωράριο απασχόλησης των παραπάνω υπαλλήλων μειώνεται αντιστοίχως (π.χ από 6 ώρες την ημέρα σε 5 ώρες).