Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την υγιεινή διαβίωση και διατροφή χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας ζητεί με εγκύκλιο του από τις διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών το Υπουργείο Υγείας​.

Ειδικότερα ζητείται από τις υγειονομικές υπηρεσίες να φροντίσουν για την ύπαρξη στους καταυλισμούς πόσιμου νερού μέσω δικτύου η την παροχή νερού με βυτία η εμφιαλωμένου νερού. Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή υγιεινών αποχωρητηρίων, δοχείων συλλογής και μέσων αποκομιδής των απορριμάτων, η δημιουργία χώρων για την ατομική καθαριότητα (κοινόχρηστα λουτρά και πλύσης ιματισμού).

Οσον αφορά την ασφαλή σίτιση των προσφύγων και των μεταναστών τονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των τροφίμων που διανέμονται από κοινωνικές οργανώσεις, φορείς η επιχειρήσεις τροφίμων ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις η επιμολύνσεις τους.

Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη συνεχών ελέγχων σε εργαστήρια τροφίμων και ποτών, σε παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής, σε επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, αλλά και σε καταστήματα μαζικής εστίασης.