Πέντε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τα οποία θα επωφεληθούν περισσότεροι από 400.000 πολίτες θα χρηματοδοτήσει το προσεχές διάστημα το υπουργείο Παιδείας με ποσό άνω των 140 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ συμμετοχή στην προώθησή τους θα έχουν και οι «Καλλικρατικοί» δήμοι της χώρας.
Τα προγράμματα του υπουργείου Παιδείας που θα χρηματοδοτηθούν είναι τα εξής:

1. "Κουπόνι" αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (προϋπολογισμός 44 εκατ.): πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνεται σε περίπου 55.000 νέους 18-24 ετών και αφορά φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ. Τα "κουπόνια" (voucher) θα δοθούν είτε με οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια εάν οι δικαιούχοι επιλέξουν οι ίδιοι την ειδικότητά τους είτε θα δοθούν με κριτήριο την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, τις ειδικότητες θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας μεταξύ των 217 ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρουν σήμερα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 44 εκατ. ευρώ.

2. Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα (προϋπολογισμός 44 εκατ.): στόχος του προγράμματος είναι να καταρτιστούν πολίτες με βάση "τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας αλλά και στις ανάγκες του πολίτη κάθε τόπου για προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Παιδείας. Αυτά τα προγράμματα θα προσφερθούν σε συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με τους Δήμους. Οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν νέα προγράμματα με βάση τις ανάγκες των δημοτών τους. Στόχος είναι η δημιουργία 12.580 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 201.240 εκπαιδευόμενους. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 44 εκατ. ευρώ.

3. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ (προϋπολογισμός 20 εκατ.): με βάση αυτό το πρόγραμμα παλαιότεροι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επιμορφώνονται σε τομείς που σχετίζονται με το αντικείμενό τους. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι 30 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες. Εκτιμάται ότι από τα προγράμματα αυτά θα επωφεληθούν 17.000 άτομα.

4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (προϋπολογισμός 14,5 εκατ. ευρώ): το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την επέκταση του δικτύου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που αφορούν την εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού. Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη θα λειτουργήσουν 58 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και 35 τμήματα εκτός έδρας. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων προβλέπεται να ανέλθει στις 13.000 για τα 2 επόμενα έτη.

5. Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων (προϋπολογισμός 22,7 εκατ. ευρώ): πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα με αποδέκτες περίπου 123.000 ενηλίκους που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών (αμιγής ή μικτή ηλεκτρονική μάθηση).