Μισθολογικό ντάμπινγκ σε βάρος των γυναικών καταγράφει έρευνα της Κομισιόν που έλαβε υπόψη τις αποδοχές στο σύνολο της ΕΕ των 28 χωρών.

Η έρευνα έγινε με βάση τη μέση διαφορά των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών όλων των εργαζομένων και έδειξε ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν περίπου 16% λιγότερα χρήματα την ώρα από τους άνδρες

Η διαφορά στις αμοιβές των δύο φύλων ποικίλλει ανά την Ευρώπη. Είναι μικρότερη του 10% στη Σλοβενία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία, αλλά μεγαλύτερη του 20% στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Εσθονία.

Παρότι η συνολική μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων έχει περιοριστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, σε ορισμένες χώρες (Ουγγαρία, Πορτογαλία) η εθνική μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων έχει ουσιαστικά διευρυνθεί.

Μάλιστα όπως τονίζεται στην έρευνα, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υφίσταται παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο από τους άνδρες. Κατά μέσο όρο, το 83% των νεαρών γυναικών έφθασαν τουλάχιστον στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, έναντι 77,6% των ανδρών. Επίσης, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου στην ΕΕ.

Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης στην ΕΕ, όπου το 34,9% των γυναικών εργάζονται με μερική απασχόληση έναντι μόλις 8,6% των ανδρών Αυτό το γεγονός έχει αρνητική επίπτωση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τις ευκαιρίες κατάρτισης, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα επιδόματα ανεργίας, στοιχεία που επηρεάζουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων στη διάρκεια του βίου είναι ότι οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα χρήματα στη διάρκεια του βίου τους, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλότερες συντάξεις και κίνδυνο φτώχειας στην τρίτη ηλικία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012, το 21,7% των γυναικών άνω των 65 αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας, σε σύγκριση με το 16,3% των ανδρών.