Είδη άμεσης ανάγκης για τις γυναίκες και τα παιδιά των προσφύγων ξεκίνησε σήμερα η Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας.

Τα είδη πρώτης ανάγκης θα παραδοθούν σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών, αντικαθιστώντας όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τις σχεδόν ανύπαρκτες κρατικές δομές για τις γυναίκες και τα παιδιά.

«Στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι οι επικοινωνιακού χαρακτήρα ενέργειες, αλλά η παρακολούθηση του θέματος τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό  επίπεδο και η επί της ουσίας αντιμετώπιση του προβλήματος» αναφέρει η ΝΔ.