Τις προυποθέσεις,αλλά τις διαδικασίες απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης για Ι.Χ ​διαφορετικού κυβισμού που δικαιούνται διάφορες κατηγορίες αναπήρων πολιτών ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την εγκύκλιο καθορίζονται τα κριτήρια για την απόκτηση ΙΧ μέσου η υψηλού κυβισμού αλλά οι προυποθέσεις για τους δικαιούχους απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης ανάλογα με το ποσοστό της αναπηρίας τους.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.