Μείωση 8% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τοµέα υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης το δ΄ τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου του 2014, έναντι αύξησης 11,3% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

Ο ίδιος δείκτης, το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριµήνου 2015, παρουσίασε µείωση 64,7% έναντι µείωσης 59,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, τα καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής, τους χώρους κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα, τα άλλα καταλύµατα, τις δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και τις ∆ραστηριότητες παροχής ποτών.