‘’Για να αποφεύγονται επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από Αυτόματο Ταμειακό Μηχάνημα (ΑΤΜ) θα πρέπει η αναληψη να γίνεται στα ΑΤΜ της τράπεζας που τηρούμε λογαριασμό. Διαφορετικά αν επιλέξουμε τα ΑΤΜ άλλων Τραπεζών θα συναντάμε επί πλέον χρεώσεις, οι οποίες δεν θεωρούνται καταχρηστικές’.
Αυτό αναφέρει η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις καταναλωτών, που προσκόμισαν τα αντίγραφα κινήσεως των λογαριασμών τους και σε κάποιους από αυτούς , καταγραφόταν "προμήθεια" για χρήση του Αυτόματου Ταμειολογικού Μηχανήματος και φαινόταν η καταβολή προμήθειας π.χ "προμήθεια ΑΤΜ ,ερώτηση υπολοίπου 0,15 ευρώ".

Η ένωση των καταναλωτών υπενθυμίζει ότι στην υπαρ.Ζ1-21/18-1-2011 απόφαση, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής αλληλεγύης κ.Β.Κεγκέρογλου , αναφέρονται 8 όροι που περιέχουν καταχρηστικότητα, αλλά οφείλουν να έχουν την προσοχή μας κατά την ερμηνεία τους π.χ αναφέρεται ότι καταχρηστικότητα ενέχουν μεταξύ άλλων:

 «α) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή Αυτόματο Ταμειολογικό Μηχάνημα (ΑΤΜ) του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος την καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων στο πιστωτικό ίδρυμα,».

Δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε συναλλαγές από Αυτόματο Ταμειολογικό Μηχάνημα (ΑΤΜ) άλλου πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας) γιατί θα χρεωθούμε με προμήθεια.