Ταυτόχρονη αναφορά σε γυναίκες και άνδρες, μέσω της χρήσης των γραμματικών γενεών όταν το κείμενο ενός δημοσίου εγγράφου αναφέρεται σε μεικτούς πληθυσμούς ή στην περίπτωση που δεν υποδηλώνει φύλο (π.χ ο/η διοικούμενος,ο/η αγρότης/-ισσα,οι υποψήφιοι/-ες κλπ) προβλέπει εγκύκλιος της γενικής γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Η εγκύκλιος εστάλη σε όλες τις υπηρεσίες της δημοσίου, ώστε οι οδηγίες αυτές να εφαρμόζονται κατά τη σύνταξη των εγγράφων της διοίκησης. Στόχος να υπάρξει υπέρβαση  του γλωσσικού σεξισμού και να αποτυπώνεται ορθώς το φύλο είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα.

Όταν η αναφορά στα έγγραφα είναι αποκλειστικά σε γυναίκες, η χρήση του θηλυκού γένους είναι επίσης αυτονόητη, όπως και στα επίθετα και τις αντωνυμίες

Στις περιπτώσεις των ουσιαστικών που ο τύπος του αρσενικού και του θηλυκού ταυτίζονται συστήνεται τα επίθετα και οι αντωνυμίες να παρατίθενται και στα δύο γένη (π.χ υπάλληλοι/-ες,διαθέσιμοι/-ες κλπ)