Η θητεία των πρυτάνεων των ΑΕΙ δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία του καθηγητή που συμπλήρωσε το ανώτατο όριο ηλικίας (67ο έτος) αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει τέως Πρύτανης Πανεπιστημίου και ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Παιδείας με τις οποίες βεβαιώνεται η λήξη της θητείας του λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας με συνέπεια να αποχωρεί υποχρεωτικά, όπως επίσης ζητούσε να ακυρωθεί ο διορισμός του νέου Πρύτανη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείς, ερμηνεύοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη νομοθεσία (Ν. 4009/2011) απέρριψε την προσφυγή του τέως Πρύτανη, κρίνοντας ότι «οι διατάξεις του νόμου 4009/2011, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θεσπίζουν δυνατότητα συνεχίσεως και ολοκληρώσεως της θητείας του εν ενεργεία Πρύτανη, όταν αυτός καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίας των καθηγητών των ημεδαπών ΑΕΙ».