Από τις 8:00-18:00 δεν θα έχει νερό η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η περιοχή της Νεάπολης λόγω εργασιών αντικατάστασης δικλείδας της ΕΥΑΘ στη συμβολή των οδών Κεσσάνης και Βενιζέλου. Τα προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν τόσο στις παραπάνω οδούς όσο και στις Βασ. Κωνσταντίνου, Αμασείας, Ανδ. Παπανδρέου, Π. Τσαλδάρη, Βενιζέλου και Μπινιώρη και στις παρακείμενες σε αυτές οδούς.