Το αργότερο έως το Πάσχα θα έχουν αποκατασταθεί με τον διορισμό τους στο Δημόσιο οι περίπου 1.000 επιτυχόντες-μη διοριστέοι του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 1998.

Σύμφωνα με πληροφορίες έως το τέλος Μαρτίου το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει την προκήρυξη με την κατανομή των θέσεων και στη συνέχεια όσοι από τους τότε επιτυχόντες το επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλλουν, εντός του Απριλίου, σχετική αίτηση επιλέγοντας κενές οργανικές θέσεις στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Υγείας.

Η διαδικασία διορισμού των 1.000 επιτυχόντων του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 δεν είχε προχωρήσει καθώς, παρότι είχαν συγκεντρώσει τα απαραίτητα μόρια, δεν είχαν επιλέξει, με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού, την ανάλογη θέση ανά εκπαιδευτική κατηγορία,με αποτέλεσμα να προηγηθούν για διορισμό άλλοι υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία και να αποκλειστούν άλλοι που αρίστευσαν στη βαθμολογία.

Οι επιτυχόντες αλλά μη διοριστέοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο με απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ως αντισυνταγματική την προκήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού που καθόριζαν ποσοστώσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία και δικαίωμα επιλογής μόνον μιας θέσης για τους υποψηφίους.

Παρά την απόφαση του ΣτΕ η υπόθεση διορισμού τους στο δημόσιο παρέμενε για 18 χρόνια σε εκκρεμότητα,ενώ σε ανάλογη περίπτωση γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1995 είχε υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και έτσι απορροφήθηκαν 1181 τότε επιτυχόντες αλλά μη διοριστέοι.

Τελικώς με διάταξη στον πρόσφατο νόμο για την αξιολόγηση στο δημόσιο ρυθμίστηκε η υπόθεση των 1000 επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του 1998 και αποφασίστηκε η οριστική τους αποκατάσταση, με τον διορισμό τους σε θέσεις του δημοσίου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Πάσχα. Μάλιστα θα τους αναγνωριστούν 7 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας για την βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξή τους καθώς και αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.