Κατά 1655 αυξάνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι θέσεις στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, δηλαδή καταγράφεται συνολικά μια αύξηση των θέσεων κατά  2,42% σε σχέση με πέρσι.

Στην πραγματικότητα, η αύξηση των εισακτέων, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα, αφορά μόνο στις σχολές των ΤΕΙ, στις οποίες οι νέοι φοιτητές αυξάνονται κατά 2.000. Αντιθέτως, στα ΑΕΙ οι προσφερόμενες θέσεις μειώνονται κατά 345 σε όλη τη χώρα.

Στο σύνολο οι εισακτέοι για το 2016 ανέρχονται σε 69.985, εκ των οποίων οι 43.855 σε ΑΕΙ και οι 26.130 σε ΤΕΙ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

  • Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέληξε σε κατανομή των εισακτέων ανά ίδρυμα και τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, αφού έλαβε υπόψη του
  • τον αριθμό των εισακτέων κατά το σχολικό έτος 2015-2016
  • τα αιτήματα των Τμημάτων κάθε ιδρύματος για τον βέλτιστο αριθμό θέσεων ανά Τμήμα
  • τα καταγεγραμμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προβλήματα ανά Τμήμα και
  • στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των ιδρυμάτων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες με τους εισακτέους ανά σχολή