Σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση, μέσω του opengov, έθεσε σήμερα το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το πρόγραμμα κινητικότητας στο δημόσιο το οποίο σχεδιάζει να εφαρμόσει από τους επόμενους μήνες.

Στόχος της κινητικότητας των υπαλλήλων ,δηλαδή της μετακίνησής τους από μια υπηρεσία σε άλλη, είναι η άμεση κάλυψη των κενών σε προσωπικό που εντοπίζονται κυρίως σε υπηρεσίες αιχμής με την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση υπηρεσιών στις οποίες καταγράφεται πλεονάζον αριθμός υπαλλήλων.Σε πρώτη φάση η κινητικότητα,η οποία θα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση ,θα αφορά υπαλλήλους ,ενώ στη συνέχεια το δικαίωμα μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες θα έχουν και προιστάμενοι.

Η πρόταση για την κινητικότητα στο δημόσιο.