Τη συνταγματικότητα ή μη της φορολόγησης των καταθέσεων και των εμβασμάτων εξωτερικού πριν από τις 30/9/2010 και άλλα συναφή ζητήματα, κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία και απασχόλησαν τους δικαστές ήταν η συνταγματικότητα ή μη των φορολογικών εκείνων ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον αναδρομικό έλεγχο και την αναδρομική φορολόγηση των εμβασμάτων του εξωτερικού πριν από την ψήφιση του νόμου 3888/2010 (30.9.2010) και το εάν μπορεί το βάρος της απόδειξης, αντί της Εφορίας, να μεταφερθεί στο φορολογούμενο για να αποδείξει την προέλευση των ποσών των εμβασμάτων του εξωτερικού.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο με τα ερωτήματά του ζητάει από το ΣτΕ να απαντήσει, εάν ισχύουν για τα εμβάσματα και τις καταθέσεις του εξωτερικού προ της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, όσα προβλέπει ο νόμος 3888/2010, δηλαδή ότι η ΔΟΥ φορολογεί αυτομάτως τις καταθέσεις και τα εμβάσματα σαν «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και φοροδιαφυγή».

Αναλυτικότερα, στους συμβούλους Επικρατείας τέθηκαν τα εξής πέντε ερωτήματα: α) Εάν μπορούν να φορολογηθούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ποσά εμβασμάτων, που απεστάλησαν στο εξωτερικό προ του 2010, των οποίων η προέλευση δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα, β) εάν είναι νόμιμη η μεταφορά στο φορολογούμενο (αντί στην εφορίας) της υποχρέωσης να αποδείξει αυτός, από πού προέρχονται τα ποσά του εμβάσματος και αν έχουν ήδη φορολογηθεί νόμιμα ή όχι, γ) εάν μπορεί η υποχρέωση αυτή να επεκταθεί και σε εμβάσματα προγενέστερα της έναρξης ισχύος του νόμου 3888/2010, δηλαδή πριν από τις 30.9.2010 ή είναι αντισυνταγματικό αυτό, δ) εάν κριθεί, από το ΣτΕ ότι τα εμβάσματα υπόκεινται σε φορολόγηση ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, πώς θα κρίνεται αν τα ποσά καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων οικονομικών ετών, δηλαδή, αν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το δηλωθέν εισόδημα ή πρέπει να αφαιρεθούν από αυτό οι τεκμαρτές δαπάνες και ε) εάν κριθεί από το ΣτΕ, ότι τα εμβάσματα υπόκεινται σε φορολόγηση ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σε ποια χρονιά (με ποιους συντελεστές) θα πρέπει να φορολογηθούν: στο χρόνο αποστολής του εμβάσματος ή στο χρόνο σχηματισμού της τραπεζικής κατάθεσης από την οποία προήλθε το έμβασμα.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του. Πάντως, εάν το Β’ Τμήμα του ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικές τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, τότε οι υποθέσεις αυτές θα παραπεμφθούν για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.