Δραματικά, για το βιοτικό επίπεδο των ελληνικών οικογενειών, είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα στα δύο νοικοκυριά (48%) ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την έκθεση της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2016. 

Αναλυτικότερα, το 20,9% των νοικοκυριών αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ποσοστό που αυξάνεται στο 43,4% για τους ανέργους. Ο επιστημονικός διευθυντής Γ. Αργείτης και η επιστημονική ομάδα της ΓΣΕΕ, επισημαίνουν έκθεσή τους ότι «η υπογραφή και η εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου συνεπάγεται τη συνέχιση της πολιτικής της δημοσιονομικής λιτότητας, συνεπώς η προοπτική δημιουργίας βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και εξόδου από την κρίση είναι αρνητική».

Ενδεικτική είναι η εικόνα των μισθών

  • Ένας στους δύο μισθωτούς λαμβάνουν καθαρά κάτω από 800 ευρώ (14,5% μέχρι 499 ευρώ, 22% μεταξύ 500-699 ευρώ και 13,5% μεταξύ 700 και 800 ευρώ)
  • Το 18,6% λαμβάνει από 800 έως 1.000 ευρώ και
  • Το 15,7% λαμβάνει άνω των 1.000 ευρώ με μόνο το 5,9% να λαμβάνει περισσότερα από 1.300 ευρώ

Αξιοσημείωτη είναι και η πτώση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού καθώς στην περίοδο 2010-2015 μειώθηκε κατά 24,7%.

Στην έρευνα καταγράφεται, επίσης, η νέα πραγματικότητα από την υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που καλύπτουν το 94% των συλλογικών συμβάσεων σε σύνολο 282 ΣΣΕ ενώ στη εξαετία της κρίσης υπερδιπλασιάστηκε το ποσοστό των ευέλικτων μορφών εργασίας που πλέον αντιστοιχούν στο 55% έναντι 21% του συνόλου των προσλήψεων το 2009.