Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τις ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου που αφορούν στο προσωπικό που απασχολείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι διευκρινίσεις αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις τακτικού προσωπικού (ΥΕ-ΔΕ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, κοιμητήρια κλπ), την αύξηση των ωρών εργασίας σε προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης,για τις μετατάξεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται σε κατηγορίες προσωπικού των ΟΤΑ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών