Η ανάγκη άμεσης εφαρμογής της συμφωνίας της ΕΕ με την Τουρκία εκφράστηκε σήμερα στην ευρεία σύσκεψη για το προσφυγικό που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η σύσταση κυβερνητικού συμβουλίου προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής με διευρυμένες αρμοδιότητες. 

Το κυβερνητικό συμβούλιο προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής θα έχει πρόεδρο τον πρωθυπουργό και μέλη τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Υπουργό Επικρατείας (αρμόδιος για το Συντονισμό του κυβερνητικού έργου), τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη), τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής), τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) και τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς).

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, και όσα άλλα μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί καλούνται κάθε φορά από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί, επίσης, να καλούνται για παροχή γνώμης στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής συνεδριάζει κάθε φορά που το συγκαλεί ο Πρωθυπουργός, ενώ η γραμματειακή υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Πολιτική παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες του είναι να συντονίζει τη διαλειτουργικότητα των συναρμόδιων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Επίσης, θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής περιλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας των υπουργείων καθώς και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών του και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

Τέλος, θα αποφασίζει για τη συγκρότηση επιχειρησιακών και επιτελικών ομάδων για την εφαρμογή και υλοποίηση της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής.

Παρίσι και Βερολίνο στέλνουν ειδικούς για το προσφυγικό

Την ίδια ώρα, Παρίσι και το Βερολίνο δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να στείλουν έως 600 αστυνομικούς και ειδικούς σε θέματα ασύλου στην Ελλάδα, επισημαίνουν οι υπουργοί Εσωτερικών των δύο χωρών σε μια κοινή επιστολή μετά τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας για την προσφυγική κρίση.

«Προκειμένου να δοθεί έμφαση στην ιδιαίτερα επείγουσα κατάσταση» που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Παρασκευή μεταξύ των 28 κρατών μελών και της Άγκυρας, «η Γερμανία και η Γαλλία διατίθενται να στείλουν ειδικούς στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους», από τη στιγμή που η Αθήνα διατυπώσει τις ανάγκες που έχει, σημειώνουν οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με αυτήν την επιστολή αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.