«Ταξίδι» στον πολιτισμό και την ιστορία της παλιάς πόλης των Χανίων επιχειρεί ο δήμος μέσα από την έκδοση ειδικού λευκώματος στο οποίο περιέχονται 30 περίπου χάρτες της παλιάς πόλης και οι οποίοι αποτελούν μέρος του αρχείου της δημοτικής βιβλιοθήκης της πόλης.

Ναυτικοί χάρτες από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα, χάρτες που καλύπτουν την περίοδο του 16ου έως και 18ου αιώνα, χάρτες των προμαχώνων και οχυρώσεων της παλιάς πόλης, κατόψεις της ίδιας περιοχής, καθώς και χάρτες με απεικονίσεις σημείων αποτελούν το περιεχόμενο του λευκώματος.

Στο λεύκωμα υπάρχει εισαγωγικό σημείωμα του δημάρχου Τάσου Βάμβουκα στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνονται οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής για την ανάδειξη και προστασία της παλιάς πόλης που όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «αποτελεί το στολίδι της πόλης και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου».