Τα προβλήματα λειψυδρίας που παρουσιάστηκαν το 2010 σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Χανίων και οι ενέργειες οι οποίες έγιναν τον τελευταίο χρόνο για την επίλυση του προβλήματος, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά. Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες όσον αφορά:

- Την ενεργοποίηση των δύο γεωτρήσεων του ΟΑΔΥΚ στις θέσεις Κυπάρισος και Κόκκινο Μετόχι συνολικής δυναμικότητας 150 κυβικών την ώρα.

- Την αδειοδότηση της γεώτρησης της ΔΕΥΑ Χανίων στη θέση Αγιά.

Επιπλέον, αποφασίστηκε:

- Να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες αδειοδότησης της γεώτρησης του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου η οποία είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη σύσκεψη στη θέση Μυλωνιανά.

- Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις αδειοδότησης των έργων υδροληψίας τοποθετώντας τους προβλεπόμενους υδρομετρητές των απολήψιμων ποσοτήτων από όλους τους φορείς.

Την εφαρμογή των αποφάσεων ζήτησε η διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης αιτώντας τη συνεργασία του τμήματος υδροοικονομίας και περιβάλλοντος της περιφερειακής ενότητας Χανίων με τεχνικό σύμβουλο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης.

Στη σύσκεψη τονίστηκε ακόμα η ανάγκη για διατήρηση της στάθμης του νερού της λίμνης της Αγιάς, η οποία θα ελέγχεται από το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας Χανίων.
TAGS