Τα Ασφαλιστικά Ταμεία,οι Εφορίες,οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εξακολουθούν,σύμφωνα με 11.500 αναφορές πολιτών που υποβλήθηκαν πέρυσι στον Συνήγορο του Πολίτη να αποτελούν τα πλέον προβληματικά πεδία κακοδιοίκησης στη δημόσια διοίκηση.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση απολογισμού της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε αρκετές υποθέσεις πολιτών ,που σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%, διαπιστώθηκε ότι οι καταγγελίες για κακοδιοίκηση σε βάρος τους ήταν βάσιμες και μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς φορείς του δημοσίου, το 85% από αυτές κρίθηκαν βάσιμες και ικανοποιήθηκαν.

Τα βασικά σημεία της Εκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015.