Απόφαση που δίνει την δυνατότητα σε αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να ταξιδέψουν και να ξαναγυρίσουν, πάνω από μια φορά, μέσα στο 2016 υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας.
 
Ο κ. Τόσκας υπέγραψε τη σχετική απόφαση, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των αλλοδαπών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν, εφόσον είναι σε ισχύ η βεβαίωση κατάθεσης που έχουν υποβάλει, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
 
Επιπλέον, υπό την ίδια προϋπόθεση, επιτρέπεται η επανείσοδος στην Ελλάδα των αλλοδαπών που είχαν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του 2015 για να επισκεφθούν την πατρίδα τους.
 
Οι νόμιμοι αλλοδαποί, οι οποίοι αιτούνται την επανείσοδό τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ, βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
 
Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.