Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε σήμερα η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία η καταβολή του μερίσματος στους 284.000 συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων θα χορηγείται στο εξής ανά τρίμηνο με αρχή τα τέλη Ιουνίου του 2016.

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλος σε συμφωνία με τη διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων αποφάσισε, όπως αποκάλυψε χθες το newpost, τα μερίσματα του Ταμείου να καταβάλλονται από τον Απρίλιο του 2016 ανά τρίμηνο.

Τα μερίσματα έχουν ήδη καταβληθεί για το μήνα Μάρτιο και το επόμενο μέρισμα που θα καταβληθεί τον Ιούνιο, θα είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 32%, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός του ταμείου που εγκρίθηκε επίσης από το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η αλλαγή του χρόνου καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων θα επιτρέψει την αξιοποίηση των αποθεματικών που δημιουργούνται στο μεσοδιάστημα και ταυτόχρονα θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την είσπραξη από το ΜΤΠΥ των οφειλομένων στο Ταμείο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή μερίσματος του Μαρτίου έγινε με δάνειο από το ΙΚΑ, ύψους 16 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά είχε αναζητηθεί τρόπος πληρωμών μέσω επιστροφής φόρων από το δημόσιο στο ΜΤΠΥ. Η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.