Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφών και σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας οι κυρωτικοί πίνακες εστάλησαν στα ΑΕΙ.

Σχετικά με τις κατ’ εξαίρεσιν μετεγγραφές, η διαρκής αρμόδια Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και ανακοινώνει τα αποτελέσματα σταδιακά, μετά την εξέταση των αντίστοιχων φακέλων.

Έως τώρα, η Επιτροπή των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών έχει ολοκληρώσει την επανεξέταση όσων ενστάσεων υποβλήθηκαν έως τις 17/3/2016, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά, εκδίδοντας αποτελέσματα στις 21/3/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των αιτήσεών τους κάνοντας χρήση των κωδικών τους στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών, ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου.