Προσαύξηση στο βαθμό τους και συνακόλουθα προαγωγές επέρχονται από τον Μάιο για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.

Εως τα τέλη Απριλίου σύμφωνα με δευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού στο δημόσιο καλούνται να προχωρήσουν με ατομικές διαπιστωτικές πράξεις στην άμεση κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς με βάση τις διατάξεις του ν.4369/2016 ,στην αναγνώριση του χρόνου προαγωγής για όσους πληρούν τα κριτήρια ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα και στην αναγνώριση τυχόν προυπηρεσίας.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με την ίδια εγκύκλιο αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ο χρόνος κατά τον χιλιάδες υπάλληλοι είχαν υπαχθεί στο πρόσφατο παρελθόν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.