Συνολικά 5.889 καταγγελίες, τις περισσότερες από την ίδρυση της, δέχθηκε το 2015 η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», ενώ αξιοσημείωτο είναι πως οχτώ στις 10 διαφορές λύθηκαν εξωδικαστικά.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής, που παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης, το ποσοστό επιτυχίας στη φιλική διευθέτηση αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ανήλθε σε 82,04% (έναντι 81,4% το 2014 και 80,5% το 2013)., κάτι που δείχνει ότι η Αρχή αποκτά την εμπιστοσύνη ολοένα περισσότερων καταναλωτών και προμηθευτών.

«Παρότι, λόγω της δραματικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, μειώθηκε ο όγκος της ιδιωτικής κατανάλωσης, 5.889 αναφορές κατατέθηκαν στην Αρχή. Παράλληλα, διεκπεραιώθηκαν 11.417 αιτήματα καταναλωτών για την παροχή πληροφόρησης και βοήθειας και, έτσι, υποστηρίχθηκαν εν συνόλω 17.306 καταναλωτές», δήλωσε σχετικά ο Λ. Ζαγορίτης.

Οι εμπορικοί κλάδοι που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση αναφορών το 2015 ήταν τα καταναλωτικά αγαθά, η ενέργεια/ύδρευση και οι υπηρεσίες αναψυχής. Μείωση παρουσίασαν οι κλάδοι των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και καταναλωτικά αγαθά είναι διαχρονικά οι κλάδοι της αγοράς, για τους οποίους υποβάλλονται οι περισσότερες αναφορές στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Κατά δεύτερο λόγο, σχετικά μεγάλος αριθμός αναφορών υποβάλλονται για τους κλάδους της ενέργειας/ύδρευσης και των γενικών υπηρεσιών προς καταναλωτή (υπηρεσίες υποστήριξης, προσωπικής μέριμνας, επισκευής μεταφορικών μέσων, καθαρισμού, κ.λπ.)

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ιδίως η δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης, φάνηκαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας διεκδίκησης των καταναλωτών και, δη, με εναλλακτικό (εξωδικαστικό) και ανέξοδο τρόπο, καθώς επίσης, συνολικότερα, σε μια μεταστροφή της συμπεριφοράς τους, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις τους έδειξαν να αφορούν και σε περιπτώσεις για τις οποίες παλαιότερα (π.χ. λόγω χαμηλού οικονομικού διακυβεύματος) ίσως και να μην υπέβαλαν καταγγελία.

Επισημαίνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή πέτυχε με τη διαμεσολάβησή του να επιλυθούν πάνω από οκτώ στις δέκα  καταναλωτικές διαφορές (72,53% υπέρ καταναλωτή, 9,52% υπέρ προμηθευτή).

Κατά μέσο όρο, ο χρόνος που χρειάσθηκε για την επίλυση δεν ξεπέρασε τις 85 ημέρες. Αν απομονωθούν οι πιο περίπλοκες αναφορές, καθώς και εκείνες, όπου οι καταγγελλόμενοι προμηθευτές ανταποκρίνονται με δυσκολία στο κάλεσμα της εναλλακτικής επίλυσης, τότε ο χρόνος διευθέτησης με τη διαμεσολαβητική παρέμβαση της Αρχής το 2015 δεν ξεπέρασε τις 58 ημέρες.