Επεκτείνεται σε άλλα εννέα δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, όπου φοιτούν 1.668 μαθητές, η πιλοτική δράση «Σχολικό Γεύμα», η οποία υλοποιείται από τις αρχές του χρόνου σε εννέα δημοτικά σχολεία του δήμου Περάματος και αφορά 1.405 μαθητές.

Η δράση, με την παροχή ενός ζεστού σχολικού γεύματος ημερησίως, στοχευμένα αντιμετωπίζει συνέπειες από τον αυξημένο κίνδυνο φτώχειας που αντιμετωπίζουν παιδιά που ζουν σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας. 

Όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής, στόχος για τη σχολική χρονιά 2016-2017 είναι η επέκταση και διεύρυνση της δράσης με την ένταξη συνολικά 200.000 μαθητών, από τους περίπου 600.000 που φοιτούν στη χώρα. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των γευμάτων, που βασίζεται στις αρχές τις μεσογειακής διατροφής και παράγεται με εποχικά προϊόντα, αλλά και η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Η πολιτική για τα σχολικά γεύματα αποτελεί ένα πρωτότυπο και ελπιδοφόρο εγχείρημα νέων τρόπων συνεργασίας του κράτους με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας -αφού η δράση υλοποιείται από 3 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) της Αττικής- και την κοινωνία των πολιτών, καθώς η χρηματοδότηση γίνεται με τη μέθοδο του crowdfunding (http://www.act4greece.gr/).

«Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη νέων μορφών δράσης που θα κινητοποιούν τόσο τις δημόσιες δομές όσο και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες. Η πολύπλευρη στήριξη και ενίσχυση της κοινωνίας προς τέτοια εγχειρήματα είναι καθοριστική τόσο για τη χρηματοδοτική βιωσιμότητά τους όσο και για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους», αναφέρει το ΚΥΣΚΟΙΠ στη σχετική ανακοίνωση.