Συνέχιση της αποχής αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι, αντιδρώντας στο σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.

Συγκεκριμένα, η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε την πανελλαδική αποχή των συμβολαιογράφων από την άσκηση των καθηκόντων τους την 5η και 6η Απριλίου 2016. Ακόμη, λόγω της αποχής δεν θα διενεργηθούν και οι προγραμματισθέντες για την 6η Απριλίου 2016 πλειστηριασμοί.