Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έχει τον τελικό λόγο για το εάν είναι αντισυνταγματικός ή όχι, ο νέος τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έγινε με το νόμο 4327/2015.

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 865/2016 απόφασή του, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Αικατερίνη Συγγούνα και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας, Δημήτριο Μακρή, έκρινε ότι ο νόμος 4327/2015 είναι αντίθετος στις συνταγματικές επιταγές και λόγω της αντισυνταγματικότητας του νόμου 4327/2015, παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για τελική κρίση.

Με τον νόμο 4327/2015 ρυθμίσθηκε εκ νέου η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά των διευθυντών σχολικών μονάδων.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης, με αίτημα να ακυρωθεί η από 19.5.2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων.

Παράλληλα, ζητούσαν να ακυρωθούν και δύο εγκύκλιοι του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, αλλά κρίθηκε από το ΣτΕ ότι έχουν απλώς ερμηνευτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν δικαστικά να προσβληθούν (δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, όπως λέγεται) και έτσι το αίτημά τους αυτό απορρίφθηκε.

Το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ, έκρινε ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές «της ισότητας, της αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου δεν καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, η αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς το μνησθέν κριτήριο». Και προσθέτουν ότι η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στο ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία και στο ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.