Κριτήρια ανάλογα με αυτά που ισχύουν με το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου σχεδιάζει να εφαρμόσει η Κυβέρνηση μετά τη σαφή τοποθέτηση των πιστωτών για μείωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο​.

Ως γνωστόν στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου υπάγονται τα Σώματα Ασφαλείας και το Στράτευμα, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι καθηγητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι μητροπολίτες, το διπλωματικό σώμα, οι δικαστές κλπ.

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι εντός της χρονιάς να επανεξεταστούν από μηδενική φάση κυρίως τα επιδόματα θέσης ευθύνης που λαμβάνουν αλλά και οι προαγωγές που συνδυάζονται με μισθολογικές αναπροσαρμογές.

Το κόστος των ειδικών μισθολογίων, που περιλαμβάνουν περίπου 150.000 υπαλλήλους, αγγίζει για τον Κρατικό Προυπολογισμό ετησίως τα 2,6 δισ. ευρώ.