Σε 13.793 ή ποσοστό 38,9% στο σύνολο των διδακτόρων/-ισσών ανέρχονται οι γυναίκες που κάνουν διδακτορικό στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους, 45,1%, να καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο «Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα», η συμμετοχή των γυναικών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου είναι μικρότερη από αυτή των ανδρών σε όλες τις χώρες της έρευνας. Το ποσοστό τους στην Ελλάδα είναι 38,9%. Το υψηλότερο, 48,9%, καταγράφεται στη Λετονία και το μικρότερο, 21,5%, στη Μάλτα. Η ίδια τάση παρουσιάζεται και στα ποσοστά των γυναικών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, με τη Λετονία στη δεύτερη θέση, 53,7%, και τη Μάλτα στην 26η θέση, 28,6%, στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 
Ο μέσος όρος ηλικίας απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος για την Ελλάδα είναι τα 38 έτη, ενώ οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι ηλικίας αποφοίτησης καταγράφονται στα επιστημονικά πεδία «Ανθρωπιστικές Επιστήμες», «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» και «Κοινωνικές Επιστήμες».

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το ποσοστό ανεργίας είναι μικρότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες: 3,0% έναντι 4,3% των διδακτορισσών, ενώ το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στους άνδρες εργαζόμενους διδάκτορες είναι 13,7% και στις γυναίκες 9,4%.

Όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό τους, 56,9%, συγκεντρώνεται στον τομέα εκπαίδευσης, με το 35,8% να είναι άνδρες και το 21,1% γυναίκες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, στον κρατικό τομέα εργάζεται το 20,6%, με 11,7% άνδρες και 8,9% γυναίκες. Στις επιχειρήσεις απασχολείται το 8,7%, με 6,5% άνδρες και 2,2% γυναίκες.
 
Την έρευνα δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2015, με έτος αναφοράς το 2013 και αποτελεί μέρος της επίσημης στατιστικής έρευνας συλλογής στοιχείων για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, που διενεργείται σε παγκόσμιο επίπεδο με τον συντονισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στόχος της είναι η καταγραφή και ανάλυση με συγκρίσιμους δείκτες της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των κατόχων διδακτορικού τίτλου διεθνώς.