Την δημιουργία νέας προσωρινής στάσης λεωφορείων μπροστά από το Στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου για να εξυπηρετήσει τον καταυλισμό προσφύγων που λειτουργεί εκεί, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ.

Από τις 15 Απριλίου θα περνάνε από τη στάση ″Κέντρο Προσφύγων″ οι γραμμές 55Β, 55Κ, 55Μ και 55Ν.