Στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση των συναρμοδίων Υπουργείων με την οποία παρατείνεται έως τις 20 Μαιου το καθεστώς της απόσυρσης​,με κίνητρα,των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας (επιβατηγά Ι.Χ και φορτηγά μεικτού βάρους έως 3,5 τόνων).

Απαραίτητη προυπόθεση για τα προς απόσυρση "γερασμένα" αυτοκίνητα να έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2011 και οι κάτοχοί τους να έχουν εξοφλήσει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας.

Τι προβλέπει ο νόμος