Αδεια ανατροφής τέκνων θα δικαιούνται πλέον και οι πατέρες στρατιωτικοί ,όταν η σύζυγός τους δεν εργάζεται,με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αμυνας, Δημήτρη Βίτσα.

Αρχικά το Υπουργείο Αμυνας είχε εξαιρέσει τους στρατιωτικούς,εν αντιθέσει με τους υπολοίπους πολιτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του δημοσίου και των ΝΠΔΔ, από τη δυνατότητα αυτή που προβλέπει ο νόμος 4210/2013, επικαλούμενο τον ιδιαίτερο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων και τις επιχειρησιακές τους ανάγκες .

Τελικώς μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και για λόγους ισονομίας το Υπουργείο Αμυνας προχώρησε σε νέα αναθεωρημένη απόφαση ώστε οι στρατιωτικοί,των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται,να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνων.