Δεν κινδυνεύουν με απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία όσοι οφειλέτες επιβαρύνθηκαν στο χρονικό διάστημα μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση με καταλογισμό προστίμων για διάφορα παραπτώματα η αδικήματα.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ ,η οποία ,μεταξύ άλλων,αναφέρει ότι η ρύθμιση ,με βάση το νόμο,χάνεται για τον οφειλέτη μόνον σε περίπτωση χρονικής καθυστέρησης στην εξόφληση των δόσεων και για μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Σε περίπτωση που σε ένα οφειλέτη, μετά την υπαγωγή του στη ρύθμιση των 100 δόσεων, του καταλογιστούν αυτοτελώς πρόστιμα για διάφορες αιτίες αυτά δύναται να τα ρυθμίσει υπαγόμενος στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ