Ιδιαίτερα ζοφερό τοπίο για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα, καθώς αναφέρουν ότι σε κατάσταση ένδειας ζούσε το 22,2% του πληθυσμού της Ελλάδας το 2015, έναντι 8,2% του πληθυσμού της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, η Eurostat αποκάλυψε το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που στερείται βασικών καταναλωτικών αγαθών ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις και με βάση αυτά τα στοιχεία την προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα ζούσαν σε κατάσταση ένδειας περίπου 2,37 εκατομμύρια άνθρωποι.

Την ίδια στιγμή, συνολικά στην ΕΕ σε κατάσταση φτώχειας διαβιούσαν 41 εκατομμύρια άνθρωποι.

Στην έκθεση της Eurostat αναφέρεται, επίσης, ότι στην ΕΕ το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε κατάσταση ένδειας άρχισε να μειώνεται από το 2012 και μετά (από 9,9% το 2012 σε 8,2% το 2015), στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση από 19,5% το 2012, σε 20,3% το 2013, 21,5% το 2014 και 22,2% το 2015.

Σε κατάσταση ένδειας βρίσκεται στην ΕΕ το 8,3% των νοικοκυριών με δύο ή περισσότερους ενηλίκους με παιδιά, το 6% των νοικοκυριών χωρίς παιδιά και το 17,3% των μονογονεϊκών οικογενειών.