Σε αυστηρά μέτρα ελέγχου σε όλη την αλυσίδα διάθεσης και πώλησης προιόντων και τροφίμων ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα προχωρεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να ελέγχουν εξονυχιστικά εάν στα προιόντα που διατίθενται στην αγορά έχουν αναρτηθεί πινακίδες με τις προβλεπόμενες ενδείξεις ,εάν υπάρχει επισήμανση των τροφίμων,τυχόν είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου στους τιμοκαταλόγους,την έκδοση νομίμων παραστατικών,την ελλιπή στάθμιση των αγαθών κλπ.