Οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τους όρους που αφορούν στην πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στη συνταγογράφηση  και τη χορήγηση φαρμάκων εξέδωσε  με εγκύκλιό του προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κλπ ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αρμόδιοι για να συνταγογραφούν φάρμακα σε ανασφάλιστους δικαιούχους είναι μόνον οι γιατροί δημοσίων δομών Υγείας.

Τα φαρμακευτικά  σκευάσματα, όπως αναφέρεται, θα αποζημιώνονται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στα συνταγογραφούμενα ιδιοσκευάσματα όπως ισχύει και για τους ασφαλισμένους.

Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για τους ανασφάλιστους

Η έκδοση της ηλεκτρονικής συνταγής θα γίνεται από τους αρμόδιους γιατρούς και η  χορήγηση των φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ  ιδιωτικά φαρμακεία με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους τα οποία θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τον ΕΟΠΥΥ.

Απαραίτητη προυπόθεση συμμετοχής στη χορήγηση φαρμάκων θα έχουν οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ η αν πρόκειται για αλλοδαπούς να προσκομίζουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής η βιβλιάριο υγείας.

Το ποσοστό συμμετοχής τους στα φάρμακα θα είναι ανάλογο με αυτό των ασφαλισμένων με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις ανασφάλιστων(θα καθοριστούν με σχετική απόφαση την 1η Ιουνίου) οι οποίοι θα απαλλάσσονται από τις δαπάνες συμμετοχής στη  φαρμακευτική τους αγωγή.