Εφ όλης της ύλης απάντηση δίνει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου με αφορμή τα πυρά που δέχεται για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του πειθαρχικού ελέγχου της εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη αλλά και για την υπόθεση του καθηγητή συνταγματικού δικαίου σε βάρος του οποίου κατέθεσε μήνυση για σχόλια που έκανε.

Η πρόεδρος του ΑΠ υπεραμύνεται των χειρισμών της τόσο στην υπόθεση Τσατάνη για την οποία διέταξε πειθαρχικό έλεγχο όσο και για την υπόθεση Σταύρου Τσακυράκη.

Αναφερόμενη σε όσα κατά καιρούς διατυπώθηκαν σε βάρος της η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου απορρίπτει τα περί μεροληψίας σε βάρος της εισαγγελέως Τσατάνη με την οποία τονίζει ότι είχε πολύ καλές συναδελφικές σχέσεις, ενώ αντικρούει με νομικά επιχειρήματα τα περί αντιθέτου λεγόμενα για τον τρόπο που η ίδια έκανε χρήση των ευχερειών πειθαρχικού ελέγχου που τις έδωσε πρόσφατος νόμος.

Η κυρία Θάνου μεταξύ άλλων υποστηρίξει ότι πολλά από τα όργανα στη δικαιοσύνη που ασκούν πειθαρχική διαδικασία κατά των δικαστών και των εισαγγελέων είναι μονοπρόσωπα και επιπλέον, ότι δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι εκείνος που διώκει δεν μπορεί στη συνέχεια και να δικάζει.

Τονίζει μάλιστα ότι όποιος διώκει δεν μετέχει στη συνέχεια του πειθαρχικού συμβουλίου. Παρά όλα αυτά καταλήγει πως για λόγους κύρους της δικαιοσύνης αλλά και της θεσμικής θέσεως του Προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου η ίδια έδωσε την έρευνα για την εισαγγελέα Τσατάνη σε άλλη ανώτατη δικαστική λειτουργό, εν προκειμένω στην αντιπρόεδρο του ΑΠ Ασπασία Καρέλλου.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή της: 

Α) Σχετικά µε την αρµοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου: 

1. Αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης, (κατά το άρθρ. 99 παρ. 1 Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων – Ν. 1756/1988) διαθέτουν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Προϊστάµενος Επιθεώρησης για όλους τους ∆ικαστικούς Λειτουργούς (∆ικαστές και Εισαγγελείς), καθώς και οι Πρόεδροι Εφετών, ∆ιευθύνοντες τα Εφετεία, για τους ∆ικαστές της Περιφέρειάς τους και οι Εισαγγελείς Εφετών, ∆ιευθύνοντες τις Εισαγγελίες, για τους Εισαγγελείς της Περιφέρειάς τους. Με το Ν.4356/2015, άρθρ. 46 παρ. 3, προστέθηκε και η αρµοδιότητα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Ευλόγως, εποµένως, προκύπτει το ερώτηµα, ποιοί και γιατί ενοχλούνται, επειδή, πέραν του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου  και του Προϊσταµένου Επιθεώρησης απέκτησε αρµοδιότητα και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Επίσης, σαφώς προκύπτει από το κείµενο του νόµου ότι όλα τα έχοντα αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης όργανα είναι µονοπρόσωπα  και είναι απολύτως ανακριβές ότι µέχρι τώρα το δικαίωµα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου είχαν µόνον πολυπρόσωπα όργανα, όπως ορισµένοι ισχυρίζονται, στα πλαίσια της προσπάθειας παραπληροφόρησης. 

2. Απολύτως ανακριβές, επίσης, είναι ότι η Πρόεδρος, η οποία ασκεί την πειθαρχική δίωξη, στη συνέχεια κρίνει τον 2 ελεγχόµενο, συµµετέχοντας στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, δεδοµένου ότι «δεν µπορούν να µετάσχουν σε πειθαρχικό συµβούλιο ή δικαστήριο, για την εκδίκαση ορισµένης πειθαρχικής υπόθεσης, εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει την ανάκριση, στην ίδια πειθαρχική υπόθεση.» (άρθρ. 97 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόµου). 

Β. Σχετικά µε την από µέρους µου άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά της Εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη: 

1. Ο αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης έχει το δικαίωµα (άρθρ. 99 παρ. 9 του ιδίου ως άνω νόµου) να ενεργεί αµέσως προκαταρκτική εξέταση, η οποία διενεργείται είτε  µε εντολή του, από άλλο δικαστικό λειτουργό, ανώτερο κατά βαθµό από τον ελεγχόµενο, είτε από τον ίδιον, αυτοπροσώπως, όπως έπραξα στην προκειµένη περίπτωση, λόγω της µεγάλης δηµοσιότητας που είχε λάβει η υπόθεση αυτή και του µεγάλου κοινωνικοοικονοµικού ενδιαφέροντος των υποθέσεων, που χειρίσθηκε η ελεγχόµενη.   

2. Συνεπώς, οι επικαλούµενοι ως λόγοι εξαίρεσης, που δηµιουργούν δήθεν υπόνοια µεροληψίας σε βάρος µου, ότι δηλαδή ανέλαβα η ίδια την διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας, µετά από «υπόδειξη» από τους Κύπριους αξιωµατούχους, ή ότι έχω σχέση γνωριµίας µαζί τους ένεκα της ιδιότητάς µου, ως πρώην Υπηρεσιακής Πρωθυπουργού, ή ότι  διατηρώ σχέση υπηρεσιακής συνεργασίας µε τον Αναπληρωτή Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο, δεν χρήζουν καν απάντησης, διότι εάν οι τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις ή η απλή γνωριµία  εκτιµηθούν ως λόγοι εξαίρεσης, τότε όλοι οι ∆ικαστικοί Λειτουργοί θα πρέπει να εξαιρούνται. Οι λοιποί λόγοι εξαίρεσης έχουν κριθεί νόµω αβάσιµοι από τη νοµολογία (ΑΠ 1080/2010), πέραν του ότι είναι παντελώς αβάσιµοι κατ΄ ουσία και ανακριβείς, όπως ανακριβέστατος είναι και ο λόγος ότι δήθεν συνοµολόγησα ότι η προς εκείνη επιδοθείσα κλήση για γραπτές εξηγήσεις ήταν αόριστη. 

3. Ωστόσο, πέραν του αβασίµου και της καταχρηστικότητας της εν λόγω αίτησης εξαίρεσης, και παρά το γεγονός ότι ουδεµία έχθρα ή αντιπάθεια είχα ουδέποτε µε την ελεγχόµενη, µε την οποία, αντιθέτως, διατηρούσα πάντοτε πολύ καλές υπηρεσιακές σχέσεις και ουδεµία, επίσης, ιδιαίτερη σχέση έχω µε τους ασκήσαντες τις αναφορές Κυπρίους αξιωµατούχους, εν τούτοις,  προς διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας τόσο της θεσµικής µου θέσης, όσο και της ∆ικαιοσύνης γενικότερα,  ανέθεσα σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου την περαιτέρω διενέργεια της πειθαρχικής εξέτασης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσµατος.  

Γ. Σχετικά µε την µήνυση κατά του Καθηγητή Σταύρου Τσακυράκη. 

Είναι καταφανές ότι έχει πέσει στο κενό η συνεχιζόµενη προσπάθεια  ορισµένων προσώπων να πείσουν την κοινή γνώµη ότι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν δικαιούται να καταµηνύσει κάποιον, όταν αυτός υπερβαίνει τα οριζόµενα από το Σύνταγµα και τους νόµους όρια της ελευθερίας της έκφρασης και κατά τρόπο απρόκλητο, προσβάλλει την προσωπικότητά της, µε φράσεις εξυβριστικές και µειωτικές και η εµµονή τους αυτή δηµιουργεί ευλόγως σκέψεις και ερωτηµατικά, για το ποιός είναι ο πραγµατικός τους στόχος, όπως επίσης, δηµιουργούν ερωτηµατικά όσοι προφασίζονται ότι δεν κατανοούν ότι η Πρόεδρος, µε το αποσταλέν έγγραφό της, ασφαλώς δεν έκανε παρέµβαση στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι συγκεκριµένο κόµµα της ήσσονος αντιπολίτευσης εξέδωσε δελτίο τύπου, για υπόθεση που αποτελεί προσωπικήιδιωτική διαφορά. 

Τέλος διαβεβαιώνω τους ΄Ελληνες πολίτες ότι πρέπει να συνεχίσουν να εµπιστεύονται τους Έλληνες ∆ικαστικούς Λειτουργούς, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ασκούν το λειτούργηµά τους µε ακεραιότητα και σοβαρότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση των καθηκόντων τους και διαθέτουν το σθένος, ώστε να αγνοούν τις τυχον παρεµβάσεις ή πιέσεις, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται.