Με μειώσεις που θα αγγίξουν το 20% φαίνεται να κλείνει ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μειώσεις θα αφορούν όσους έχουν αποχωρήσει μετά το 2013 (υπολογίζονται σε 33.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Μεγάλες περικοπές θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικότερα οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι λιμενεργάτες και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ενώ διασώζονται οι ένστολοι. 

Σύμφωνα με τον νέο τύπο υπολογισμού το ποσό του εφάπαξ σπάει σε δυο τμήματα. Για έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 υπολογίζεται ως «το γινόμενο του 60 % των συνταξίμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και 31.12.2013». Το βοήθημα δηλαδή υπολογίζεται στον ακριβή χρόνο ασφάλισης (π.χ. 35 χρόνια και 2 μήνες). Σήμερα σε Ταμεία όπως το ΤΑΞΥ (ξενοδοχουπαλλήλων) ο χρόνος ασφάλισης «στρογγυλοποιείται». 

Συντάξιμες αποδοχές, κατά το νομοσχέδιο, είναι ο μέσος όρος αποδοχών «που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης», χωρίς δώρα εορτών και επίδομα αδείας. Ο τύπος ισχύει για την πλειοψηφία των μισθωτών που πληρώνουν εισφορά 4%. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ισχύει ο ίδιος τύπος αλλά με συντελεστή 75% (αντί για 60%). Στο προσχέδιο του Ιανουαρίου ο συντελεστής για τους μισθωτούς ήταν 70% και για τους αυτοαπασχολούμενους 85%.