Το χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις στα ΕΠΑΛ ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Πιο αναλυτικά, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ - B΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 16 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουνίου, όπως και οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από την Τρίτη 7 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου, ενώ οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στην Γ΄ Ημερησίου ΕΠΑΛ και στην Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και δεν απολύθηκαν, (απολυτήριο - πτυχίο), θα εξεταστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όλες οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, το αργότερο δύο ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι θα συμμετέχουν σε κάποιο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και γι’ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούν.