Αλλάζει εκ θεμελίων το Ασφαλιστικό Σύστημα με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, ενώ οι κρυφές επιβαρύνσεις που προβλέπονται σε εισφορές για εργαζόμενους, επαγγελματίες, συνταξιούχους, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επίπεδα προστασίας των νέων συντάξεων (στα 1.170 ευρώ καθαρές αποδοχές για το άθροισμα κύριας και επικουρικής ασφάλισης) και των μειώσεων σε εφάπαξ, μερίσματα, και επικουρικές συντάξεις, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο χαμηλής κοινωνικής προστασίας για εκατομμύρια εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει «αυτόματο μηχανισμό εξισορρόπησης» του υπερ- επικουρικού Ταμείου σε περίπτωση ελλειμμάτων, ο οποίος όμως κατά την διάταξη του νομοσχεδίου «αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων». Ωστόσο, προβλέπεται πως «κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών (σ.σ. δηλαδή 2016 – 2022) οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα αποκλίνει θετικά ή αρνητικά κατά ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης».

Μετά από αυτή την περίοδο «οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό». Επίσης αναγράφεται πως στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης. 

Πως θα διαμορφωθούν οι νέες συντάξιμες αποδοχές 

Σε σχέση με τα ήδη γνωστά, που αφορούν α) στην Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ μετά από 20 χρόνια ασφάλισης, β) τις νέες συντάξεις που θα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις αντίστοιχα καταβαλλόμενες μέχρι και τα 25 χρόνια και για εισοδήματα μέχρι τα 1.000 ευρώ γ) την διατήρηση στα σημερινά επίπεδα των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων και μετά την 1.1.2018 ως "προσωπική διαφορά" για το ποσό που θα είναι μεγαλύτερο μετά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων, το νομοσχέδιο προβλέπει: 

*Αύξηση εισφορών κατά (1) μια μονάδα για μια τριετία, 0,5 της μονάδας για τους εργοδότες και 0,5 για τους εργαζόμενους από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019 προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα των 700 εκ. ευρώ  του Ενιαίου υπερ-επικουρικού στο οποίο εντάσσονται και τα Ταμεία Εφάπαξ (και πλέον μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ). Επίσης προβλέπεται διατήρηση της μισής μονάδας (από 0,25 για εργοδότη και εργαζόμενοι) από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022. 

*Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) Ευρώ. Συγκεκριμένα, "για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν το ανωτέρω ορίου των 1300 Ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά". Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τα 1.300 ευρώ μεικτές αποδοχές θα πρέπει να αφαιρεθούν: 73 ευρώ από την κύρια σύνταξη υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και 25 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης και από την επικουρική 14 ευρώ για τον κλάδο υγείας και 15 ευρώ για την αλληλεγγύη των συνταξιούχων. Αυτό οδηγεί σε "προστασία" του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τα 1.170 ευρώ. 

*Οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρική θα υπολογιστούν με τις παλιές διατάξεις αλλά στη συνέχεια οι συντάξεις θα αναπροσαρμοστούν όπως και οι υπόλοιπες. 

*Οι εκρεμμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη θα υπολογιστούν με όσα ίσχυαν στις 31/12/2014 και ακολούθως θα επανυπολογιστούν όπως όλες οι κύριες συντάξεις. Όσοι βγαίνουν μετά την ψήφιση του νόμου από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εμπίπτουν στο νέο τρόπο υπολογισμού με την Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και τα νέα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. 

Μειώσεις μέχρι 20% 

Ειδικά οι υψηλόμισθοι που θα φύγουν με πολλά χρόνια αναμένεται να χάσουν  μέχρι 20% από την προσδοκώμενη σύνταξή τους. Οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις θα επανυπολογιστούν μέχρι το τέλος του 2018 (αυξάνεται κατά ένα έτος η περίοδος κατά την οποία «παγώνουν» οι συντάξεις) και από το 2019 θα αρχίσει η εφαρμογή της «προσωπικής διαφοράς» και η απομείωσή της, όσο θα αναπροσαρμόζονται (αυξάνονται αναφέρει το νομοσχέδιο) οι νέες συντάξεις με βάση το ΑΕΠ και τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Τι υποστηρίζει η  κυβέρνηση 

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη, το νέο Ασφαλιστικό κατοχυρώνει: 

*Πρώτον, ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Οι παλαιές συντάξεις επανυπολογίζονται σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού, αλλά τυχόν προσωπική διαφορά διατηρείται και προστατεύεται απολύτως. 

*Δεύτερον, ότι οι επικουρικές συντάξεις επανυπολογίζονται σύμφωνα με το νέο τρόπο και προστατεύεται απολύτως το 90% των συνταξιούχων, εφόσον καμιά μείωση δεν θα γίνει σε όσους έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης 1300 Ευρώ και κάτω. 

*Τρίτον, εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς νέες συντάξεις, διανέμοντας με πιο δίκαιο τρόπο μια μικρότερη πίτα με κανόνες ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

*Κατοχυρώνεται η Εθνική Σύνταξη στα 384 Ευρώ για 20 χρόνια ασφάλισης ή 346 για 15. 

*Επιπλέον, εξασφαλίζεται μια βασική αναπλήρωση εισοδήματος και για τους μακροχρόνια ανέργους και όσους ασχολούνται με μη σταθερές μορφές εργασίας. 

*Τέλος, σε ότι αφορά τις εισφορές αποτυπώνεται η ρύθμιση στην οποία υπήρξε μεγαλύτερη προσέγγιση στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης: δηλαδή 0,5 αύξηση στην εισφορά εργοδοτών και 0,5 εργαζομένων για τα πρώτα τρία έτη και 0,25+ 0,25 αντίστοιχα για τα τρία επόμενα.