Ρεκόρ συμμετοχής υποψηφίων για μια από τις 36 θέσεις διανομέων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία σημειώθηκε με την προκήρυξη 1Κ/2016 που εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Συνολικά προκηρύχθηκαν 36 θέσεις τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα του διανομέα και ο αριθμός των υποψηφίων που  υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής έφτασε τους 3.172, γεγονός που μεταφράζεται σε αναλογία 1 θέση ανά 88 υποψηφίους.

Η πλήρωση των θέσεων στα ΕΛΤΑ θα γίνει με το σύστημα των μορίων,ενώ η τοποθέτηση των επιτυχόντων θα γίνει μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από  το ΑΣΕΠ.