Μειωμένη κατά 3,2% εμφανίζεται η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιµένες το γ΄ τρίµηνο 2015.

Αυτό προκύπτει σε σύγκριση µε την αντίστοιχη διακίνηση του γ΄ τριµήνου 2014, έναντι αύξησης 3,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εµπορευµάτων στους ελληνικούς λιµένες παρουσίασε µείωση 5,4% το γ΄ τρίµηνο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη διακίνηση του γ΄ τριµήνου 2014, έναντι αύξησης 6,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.